תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של "שמן זית LEVANT" (האתר מנוהל ע"י משק בק ערמוני)

 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו 053-8501006 שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר.
 2. אתר האון ליין "שמן זית LEVANT" הינו אתר אינטרנט במסגרתו ניתן לבצע הזמנת מוצרים של "שמן זית LEVANT" וכל מוצר מדף אחר שבחנות וזמין באתר.
 3. הנכם מתבקשים לקרוא את התקנון בעיון וזאת מאחר והזמנת מוצרים על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חנות "שמן זית LEVANT" ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר זה יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. אתר "שמן זית LEVANT" שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי "שמן זית LEVANT", בגין עדכון ו/או שינוי כאמור.
 5. אתר "שמן זית LEVANT" רשאי לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
 6. הטקסט באתר מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לשני המינים כאחד.

הרשאים לקנות באתר האון ליין של "שמן זית LEVANT"

כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר ונמצאים בטווח שירות המשלוחים המפורט באתר.

אזור פעילות אתר האונליין של " שמן זית LEVANT

 1. השירות שניתן במסגרת האתר "שמן זית LEVANT" מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידינו לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 2. מובהר בזאת כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר "שמן זית LEVANT" אפשרית אך ורק אם מקום מגוריכם תואם את רשימת המקומות שמופיעה באתר אליה כתוב שאנו מגיעים, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים למקום זה.

מחירי המוצרים

 1. מחירי המוצרים הקובעים רשומים ליד כל מוצר המופיע באתר. מובהר בזאת, כי חנות "שמן זית LEVANT" תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

התשלום

התשלום באתר "שמן זית LEVANT" מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

דמי משלוח

 1. הזמנה באתר "שמן זית LEVANT" תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצויין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 2. חנות האונליין "שמן זית LEVANT" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

אספקת המוצרים למען המזמין

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חנות "שמן זית LEVANT"  כמבוקש על ידי המזמין.
 2. מובהר כי חנות  "שמן זית LEVANT" תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. חנות "שמן זית LEVANT" תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, אין אנו מתחייבים לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חנות "שמן זית LEVANT" בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.
 4. מובהר בזאת כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חנות "שמן זית LEVANT".
 5. אי עמידת חנות האונליין של "שמן זית LEVANT" במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 6. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בקרטונים ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחנות "שמן זית LEVANT" ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.